Tin sản phẩm

  • Phú Thọ tiến tới sử dụng hoàn toàn vật liệu xây không nung

    Tỉnh Phú Thọ tiến tới sử dụng hoàn toàn vật liệu xây không nung (VLXKN) trong các công trình trên địa bàn. Tỉnh sẽ dần tăng tỉ lệ sản xuất, thay thế nguồn cung cho thị trường vật liệu xây từ 20% - 25% (năm 2015) lên 30% - 40% VLXKN (khoảng 400 triệu viên) vào năm 2020 trong tổng số VLXD sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Form điện thoại