Tin công nghiệp

 • GẠCH THÔNG MINH

  KỸ SƯ VÀ LÀ NHÀ THIẾT KẾ RONNIE ZOHAR NGƯỜI ISRAEL ĐÃ SÁNG CHẾ MỘT LOẠI VẬT LIỆU MỚI MÀ ÔNG GỌI LÀ “GẠCH THÔNG MINH”. NHÀ SÁNG CHẾ ĐÃ LẬP CÔNG TY KITE BRICKS VÀ HỨA ...

 • Ưu đãi với gạch không nung: có chính sách, chưa thực thi

  Công suất sản xuất gạch không nung của các nhà máy ở Việt Nam hiện nay đạt hai triệu mét khối/năm, nhưng tiêu thụ trong nước chỉ dừng ở mức 500 – 600 ngàn mét khối/năm. Nhiều doanh nghiệp sản xuất gạch không nung phải tìm cách xuất khẩu, hoặc giảm công suất.

 • Sản xuất và sử dụng gạch không nung vì mục tiêu phát triển bền vững

   Phát triển vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN) thay thế gạch đất nung là đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2010. Qua 6 năm triển khai trong cả nước, chương trình đã có những bước chuyển biến tích cực từ các địa phương đến doanh nghiệp và người sử dụng.

 • KG KHÓA ĐÀO TẠO SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG Ở VIỆT NAM

  NGÀY 5/9/2016, VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHỐI HỢP VỚI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG Ở VIỆT NAM” KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VỀ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG...

Form điện thoại